home región zámery lokalita mapa kontakt

      Žitnoostrovský priemyselný park sa nachádza v katastri obce Kostolné kračany, na polceste medzi Bratislavou a Komárnom, popri medzinárodnej ceste I/63 (EF5) - Viedeň - Bratislava - Komárno - Budapešť. Táto cesta prvej triedy bezprostredne sa napája na Východno-Západnú Európsku cestnú tepnu pri Bratislave a Győri (MR). Obe prípojné body sú vzdialené na 30-40 km od priemyselného parku.
  open in new window

      The Industrial park of the Cornfield Island (Žitný ostrov) is situated in the cadaster of Kostolné Kračany, halfway between Bratislava and Komárno,right next to the international turnpike I/63 (E75) Wien - Bratislava - Komárno - Budapest. This international major road - because of its strategical position - means a direct connection to the great Eastern and Western European road- networks. The above mentioned connection points can be found in Bratislava and in Győr. The distance from Kostolné Kračany is around 35-40 kilometers in both cases.
© copyright 2005 | Obecný úrad Kostolné Kračany | all rights reserved  
Site Last Updated - September 08, 2005