home región zámery lokalita mapa kontakt

       Iniciátori priemyselného parku - z pomedzi ktorých treba vyzdvihnú ako gestora Obecný úrad v Kostolných Kračanoch - jasne určili svoje budúce zámery. Ohžadom rozvoja a fungovania priemyselného parku, pritom si myslia, že je to forma na riešenie otázky nazamestnanosti a ďalšieho rozvoja regiónu. Pochopitežne tento projekt dáva priestor na realizáciu vlastných plánov a predstáv budúcich investorov, pritom automaticky sa integrujú do procesu rozvoja regiónu. V prospech toho, iniciátori realizácie výstavby priemyselného parku srdečne vítajú každého záujemcu a maximálne budú nápomocný v realizovaní ich podnikatežských predstáv.

       The founders of the industrial park - first of all we have to point out the initiative of the local municipality - set a goal to solve the problem of unemployment-already present in the region - through enterprises and investments of industrial nature. The industrial park is not only meant to ensure the taking of chances, but it is also a possibility related to the region's future. Therefore the creators of the industrial park welcome everyone who is interested and we would like to be at their help in the realization of their ideas.
Š copyright 2005 | Obecný úrad Kostolné Kračany | all rights reserved  
Site Last Updated - September 08, 2005