home región zámery lokalita mapa kontakt

       Predmetná lokalita je vzdialená od okresného mesta Dunajská Streda na 1 km. Bezprostredné železničné spojenie nemá, ale najbližšia železničná stanica je na 800 m vo Veľkom Blahove. Riečný prístav od priemyselného parku je na 50 km tak v Bratislave, ako aj v Komárne. Medzinárodné letisko je na 47 km v Bratislave. Terminál kontajnerov ja najbližšie v Dunajskej Strede.
  open in new window

       The industrial park is situated 1 km from Dunajská Streda, the county center. There is no direct railway connection, the closest railway station is 800 meters far, in the village of Veľké Blahovo. A river harbour is in Bratislava and in Komárno, 50 kilometres from the industrial park. The closest international airport is also in Bratislava, 47 km from Kostolné Kračany. A terminal to receive and dispatch containers is in Dunajská Streda.
© copyright 2005 | Obecný úrad Kostolné Kračany | all rights reserved  
Site Last Updated - September 08, 2005